Kinh doanh khai thác cảng
Dịch vụ tốt nhất về cảng biển, đại lý tàu biển, giao nhận, dịch vụ logistics...

Kinh doanh khai thác cảng

Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa tại cầu cảng & vùng neo

Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa tại cầu cảng & vùng neo

Cảng Quảng Ninh có tổng chiều dài luồng vào cảng đạt 36 Km, mớn nước cao nhất 11,7m Cảng Quảng Ninh cùng một lúc có thể tiếp nhận tối đa 6 tàu có chiều dài thân tàu lên tới 230m và tải trọng lên đến 85.000 DWT...
Xem thêm
Dịch vụ cầu bến & điểm neo

Dịch vụ cầu bến & điểm neo

Cảng Quảng Ninh hiện đang khai thác đồng thời 5 cầu bến với mớn nước từ 8,5 đến 11.5m là điều kiện thuận lợi để tiếp nhận các tàu/sà lan có chiều dài từ 80 – 230m với tải trọng từ 2.500 – 85.000 DWT...
Xem thêm
Dịch vụ kinh doanh kho bãi và Dịch vụ gia tăng

Dịch vụ kinh doanh kho bãi và Dịch vụ gia tăng

Cảng Quảng Ninh hiện đang khai thác hệ thống 7 kho hàng với tổng diện tích đạt 27.080 m2 sức chứa lên tới 100.000 tấn hàng hoá, trong đó kho CFS có diện tích 26,000 m2...
Xem thêm
Dịch vụ lai dắt tàu

Dịch vụ lai dắt tàu

Cảng Quảng Ninh sở hữu và quản lý 02 tàu lai dắt có công suất 1.300 CV và 3.200 CV có thể đáp ứng đa dạng các yêu cầu về lai dắt và cứu hộ tàu có chiều dài từ 80m trở lên tại vùng biển Quảng Ninh...
Xem thêm