Kinh doanh khai thác cảng

Dịch vụ lai dắt tàu

Dịch vụ lai dắt tàu

Cảng Quảng Ninh sở hữu và quản lý 02 tàu lai dắt có công suất 1.300 CV và 3.200 CV có thể đáp ứng đa dạng các yêu cầu về lai dắt và cứu hộ tàu có chiều dài từ 80m trở lên tại vùng biển Quảng Ninh. Vùng hoạt động của tàu lai dắt trong khoảng Biển hạn chế I & III.

Các hoạt động của tàu lai dắt bao gồm:

- Lai dắt tàu cập, rời cảng;

- Hộ tống, dẹp luồng cho tàu đi qua luồng hẹp, nhiều phương tiện;

- Hỗ trợ hạ thủy cho tàu và các phương tiện;

- Lai kéo các phương tiện không tự hành;

- Các yêu cầu khác của Chủ tàu, Đại lý hay Cảng biển;

- Hộ trợ tàu cập rời tại bến phao