Cửa ngõ
giao thương
vùng kinh tế
bắc bộ
Cảng Quảng Ninh - một trong những cảng biển nước sâu quốc tế nằm trên tuyến hành lang kinh tế quan trọng vùng Đông Bắc
Cửa ngõ
giao thương
vùng kinh tế
bắc bộ
Cảng Quảng Ninh - một trong những cảng biển nước sâu quốc tế nằm trên tuyến hành lang kinh tế quan trọng vùng Đông Bắc
Cửa ngõ
giao thương
vùng kinh tế
bắc bộ
Cảng Quảng Ninh - một trong những cảng biển nước sâu quốc tế nằm trên tuyến hành lang kinh tế quan trọng vùng Đông Bắc
Quy mô Cầu bến
Mớn nước -M
Kho m2
Đón tàu tải trọng DWT
Sản lượng thông qua triệu tấn/năm

Cảng Quảng Ninh

Nằm ở trị trí đầu nối quan trọng của tuyến hành lang kinh tế vùng Đông Bắc, điều đó giúp Cảng trở thành điểm kết nối lý tưởng cho hoạt động lưu chuyển hàng hoá tới các khu công nghiệp, cửa khẩu và cảng trên toàn miền Bắc. Đồng thời với điều kiện tự nhiên lý tưởng của một cảng biển nước sâu, Cảng Quảng Ninh là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam và Thế giới.

Xem thêm

Quang Ninh Port location

Năng lực