Thiết bị

Phương tiện thiết bị đa dạng với công suất lớn

Phương tiện thiết bị đa dạng với công suất lớn

TUYẾN TIỀN PHƯƠNG

Cẩu giàn Grantry Crane: sức nâng 40 tấn
Cẩu bờ di động Liebherr: sức nâng 64 tấn & 104 tấn
Cẩu chân đế Liebherr: sức nâng tối đa 40 tấn
Cẩu bánh lốp di động: sức nâng 25, 36 & 50 tấn

TUYẾN HẬU PHƯƠNG

Cẩu khung ôm bánh lốp chuyên dụng: sức nâng 40 tấn, khả năng xếp dỡ (5+1) & (7+1)
Xe nâng: sức nâng từ 1,5 - 8 tấn, tầm với ...
Xe nâng vỏ container: sức nâng 7 tấn, tầm với ...
Đầu kéo: chuyên chở container & hàng rời trong phạm vi Cảng
Cầu cân: tải trọng từ 65 tấn đến 80 tấn
Ngoạm xếp dỡ & ngoạm hoa thị: dung tích từ 1,25 m3 đến 25 m3
Xe tải: tải trọng 8-10 tấn
Xe gạt hầm tàu: vun & san hàng dưới hầm tàu
Xe cuốc đào: đánh tẩy & san hàng dưới hầm tàu
Xe xúc lật: vun hàng & bốc hàng lên xe
Phễu xả hàng rời: dung tích 15 - 50 m3
Phễu đóng hàng bao: dung tích 10m3
Ổ cắm điện container lạnh
Tàu lai: công suất 1.300MV & 3.200MV