CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 1 Đường Cái Lân – T.P Hạ Long – Quảng Ninh

Điện thoại: (+84) 0203 3825 624 - Fax: (+84) 0203 3826 118 - Email: qnp@quangninhport.com.vn

Liên hệ với chúng tôi