Kinh doanh khai thác cảng

Dịch vụ kinh doanh kho bãi và Dịch vụ gia tăng

Dịch vụ kinh doanh kho bãi và Dịch vụ gia tăng

KHO BÃI

Cảng Quảng Ninh hiện đang khai thác hệ thống 7 kho hàng với tổng diện tích đạt 27.080 m2 sức chứa lên tới 100.000 tấn hàng hoá, trong đó kho CFS có diện tích 26,000 m2.

Với việc thực hiện khai thác cùng lúc 5 cầu bến, Cảng Quảng Ninh đang khai thác 6 bãi tập kết hàng có tổng diện tích khoảng 142.000 m2. Bao gồm các bãi chứa hàng tổng hợp với sức chứa bình quân 4 tấn/m2 và bãi container chuyên dụng (container lạnh và container thường kích thước tối đa 40 feet). Sản lượng hàng hoá tối đa ra vào bãi đạt khoảng 490.000 tấn.

DỊCH VỤ GIA TĂNG

Dịch vụ cân

Cảng Quảng Ninh đang vận hành hệ thống 7 điểm cân có tải trọng từ 80 tấn đến 120 tấn có thể đáp ứng đa dạng các loại phương tiện vận tải như xe container, đầu kéo, xe ben, tải nhỏ... đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu làm hàng và mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và đối tác.

Dịch vụ kèm theo kho bãi

Cảng Quảng Ninh sở hữu các trang thiết bị tân tiến và đội ngũ vận hành chuyên nghiệp đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ đi kèm cho hoạt động lưu kho, xuất nhập hàng hoá của khách hàng và đối tác.