Tuyển dụng

Tuyển dụng

Chính sách phúc lợi

Với phương châm về con người "Nhân viên là tài sản lớn nhất, là chìa khóa cho sự thành công, mỗi nhân viên là khách hàng của chính họ và là khách hàng của công ty" do vậy Quảng Ninh luôn quan tâm xây dựng chính sách gồm:

A. Chính sách phúc lợi:

  • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm con người.
  • Thưởng các ngày Lễ, Tết như 30/4 – 1/5 , 2/9, Tết dương lịch, tháng lương 13.
  • Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm. 
  • Người lao động kết hôn.
  • Phụ cấp cơm trưa, xăng xe, điện thoại, phụ cấp độc hại,…

B. Chính sách khen thưởng:

  • Thưởng hiệu quả công việc hàng Quý, năm tuy tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh và quyết định của Ban Tổng giám đốc.
  • Thưởng thành tích xuất sắc, sáng kiến, chuyên đề, làm lợi.
  • Khen thưởng đột xuất: Nhằm tuyển dung cá nhân, tập thể có thành tích, tinh thần trách nhiệm nổi bật.

Đào tạo - Phát triển

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được coi là một hình thức đầu tư chiến lược, nhằm nâng cao kiến thức quản lý trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ cùng các kỹ năng khác cho cán bộ nhân viên để thực hiện mục tiêu chuyên nghiệp hóa đội ngũ, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

A. Chính sách đào tạo

- Đào tạo hòa nhập

  • Văn hóa doanh nghiệp, tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi.
  • Nội quy và quy định của công ty

- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: Đào tạo chuyên môn, an toàn lao động từng công việc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Đào tạo bên ngoài: Hàng năm công ty cử cán bộ nhân viên đi đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.

B. Chính sách phát triển nguồn lực

- Cán bộ nguồn: Công nhân viên có thành tích xuất sắc, chấp hành nội quy và phù hợp với văn hóa sẽ được xem xét vào đội ngũ cán bộ (lãnh đạo) nguồn dự phòng.

- Tuyển dụng: Tuyển chọn những nhân sự có chất lượng từ những trường cao đẳng, đại học trên cả nước phù hợp giữa chuyên ngành và chức danh công việc của Công ty.

- Định hướng: Hội nhập, định hướng đào tạo chuyên môn và thử thách sáng kiến. Chương trình phát triển và bổ nhiệm. Khuyến khích CBCNV thực hiện nghiên cứu, xây dựng các sáng kiến, giải pháp làm lợi trong hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Vị trí tuyển dụng

Vị trí công việc Ngày đăng Ngày hết hạn Ứng tuyển
Máy 2 tàu biển 13/07/2022 31/07/2022
Thủy thủ tàu sông 15/09/2020 15/10/2020
Công nhân lái xe gạt, số lượng 15/09/2020 15/10/2020
Công nhân sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị 15/09/2020 15/10/2020
Nhân viên Kỹ thuật sửa chữa 15/09/2020 15/10/2020
1
Thông tin liên hệ tuyển dụng

Ứng viên gửi hồ sơ về hộp thư tcnstl@quangninhport.com.vn
Phòng Tổ chức nhân sự & tiền lương 
Tel: 0203 6283 266 (Bộ phận tuyển dụng)