Tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Vị trí công việc Ngày đăng Ngày hết hạn Ứng tuyển
Thông báo tuyển dụng tháng 11/2022 17/11/2022 31/12/2022
Thông báo tuyển dụng tháng 10/2021 12/10/2022 31/10/2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2022 05/09/2022 05/10/2022
Máy 2 tàu biển 13/07/2022 31/07/2022
Thủy thủ tàu sông 15/09/2020 15/10/2020
1
Thông tin liên hệ tuyển dụng

Ứng viên gửi hồ sơ về hộp thư tcnstl@quangninhport.com.vn
Phòng Tổ chức nhân sự & tiền lương 
Tel: 0203 6283 266 (Bộ phận tuyển dụng)