Giới thiệu chung
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh là cảng biển nước sâu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng, khai thác kinh doanh cảng biển như: vụng nước sâu, rộng nằm gần cửa biển, luồng lạch ngắn ít bị sa bồi, được vịnh Hạ Long bao bọc, ít bị ảnh hưởng của sóng, gió. Hệ thống đường giao thông thủy, bộ tới các vùng kinh tế lân cận đồng bộ, thuận tiện. 
Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
TẦM NHÌN
 
Trở thành nhà cung cấp dịch vụ hàng hải và cảng biển hàng đầu tại Việt Nam, châu Á và thế giới trong những năm tới.

SỨ MỆNH

Hỗ trợ tối đa bằng cách cung cấp cho khách hàng, đối tác những dịch vụ tốt nhất về cảng biển, đại lý tàu biển, giao nhận, dịch vụ logistics ...
1977

1977

1995

1995

2004

2004

2008

2008

2014

2014

2015

2015