Giới thiệu chung
Cảng Quảng Ninh là cảng biển nước sâu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng, khai thác kinh doanh cảng biển như: vụng nước sâu, rộng nằm gần cửa biển, luồng lạch ngắn ít bị sa bồi, được vịnh Hạ Long bao bọc, ít bị ảnh hưởng của sóng, gió. Hệ thống đường giao thông thủy, bộ tới các vùng kinh tế lân cận đồng bộ, thuận tiện. 
Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
Aliquam nisl ex, ornare et ornare ut, pretium sit amet purus. Aliquam nisl ex, ornare et ornare ut, pretium sit amet purus. Aliquam nisl ex, ornare et ornare ut, pretium sit amet purus. Aliquam nisl ex, ornare et ornare ut, pretium sit amet purus. Aliquam nisl ex, ornare et ornare ut, pretium sit amet purus. Aliquam nisl ex, ornare et ornare ut, pretium sit amet purus. Aliquam nisl ex, ornare et ornare ut, pretium sit amet purus. Aliquam nisl ex, ornare et ornare ut, pretium sit amet purus. Aliquam nisl ex, ornare et ornare ut, pretium sit amet purus. Aliquam nisl ex, ornare et ornare ut, pretium sit amet purus. Aliquam nisl ex, ornare et ornare ut, pretium sit amet purus.
1977

1977

Bộ Giao thông vận tải đã ra quyết định số 2226 QĐ/TC thành lập Cảng Quảng Ninh và chuyển Công ty Cảng vụ, Hoa tiêu Hòn Gai - Cẩm Phả trực thuộc Cục đường biển về Cảng Quảng Ninh quản lý.
1991

1991

Bộ Giao thông Vận tải đã ra quyết định tách bộ phận Cảng vụ thuộc Cảng Quảng Ninh ra thành lập Cảng vụ Quảng Ninh với nhiệm vụ quản lý nhà nước về chuyên ngành Hàng hải.
1991

1991

Liên hiệp Hàng hải Việt Nam cũng có quyết định tách bộ phận Hoa tiêu ra khỏi Cảng Quảng Ninh để thành lập công ty Hoa tiêu khu vực III
2007

2007

Cảng Quảng Ninh được chuyển thành Công ty TNHH một thành viên theo quyết định số 2681/QĐ - BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải