Kinh doanh khai thác cảng

Dịch vụ cầu bến & điểm neo

Dịch vụ cầu bến & điểm neo

Cảng Quảng Ninh hiện đang khai thác đồng thời 5 cầu bến với mớn nước từ 8,5 đến 11.5m là điều kiện thuận lợi để tiếp nhận các tàu/sà lan có chiều dài từ 80 – 230m với tải trọng từ 2.500 – 85.000 DWT.

Luồng vào cảng Quảng Ninh có chiều dài 21 hải lý; Bề rộng nhỏ nhất từ 300-400m & lớn nhất đạt mức 130m; Độ sâu của luồng từ -10m tới -20m.

Với đặc điểm tự nhiên kể trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho đa dạng các loại tàu ra vào Cảng. Tuỳ thuộc vào từng kích thước thân tàu, vị trí làm hàng và lịch thuỷ triều/con nước, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm của Cảng Quảng Ninh phối hợp cùng Cảng vụ Quảng Ninh, Hoa tiêu sẽ lập phương án phù hợp để lai dẫn tàu ra vào và/hoặc tới điểm neo an toàn, thuận lợi.


Cảng Quảng Ninh
Chiều dàiLuồng vào cảng Hải lý
Độ sâu Tối đa -M
Bề rộng Luồng lớn nhất M