Kinh doanh khai thác cảng

Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa tại cầu cảng & vùng neo

Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa tại cầu cảng & vùng neo

Cảng Quảng Ninh có tổng chiều dài luồng vào cảng đạt 36 Km, mớn nước cao nhất 11,7m Cảng Quảng Ninh cùng một lúc có thể tiếp nhận tối đa 6 tàu có chiều dài thân tàu lên tới 230m và tải trọng lên đến 85.000 DWT . 

Với hệ thống thiết bị xếp dỡ và công nghệ quản lý tiên tiến Cảng Quảng Ninh là một trong những cảng tổng hợp lớn và hiện đại của Việt Nam. Cảng có khả năng tiếp nhận đa dạng các chủng loại hàng hóa cùng lúc: container, hàng nông sản, dăm gỗ, vật liệu xây dựng, quặng, phế liệu kim loại.

Cảng Quảng Ninh
Quy mô Bãi hàng rời Ha
Mớn nước -M
Tiếp nhận tàuTải trọng đến DWT