Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Cảng Quảng Ninh đang từng bước chinh phục và hiện thực tầm nhìn "Trở thành nhà cung cấp dịch vụ hàng hải và cảng biển hàng đầu tại Việt Nam, châu Á & hướng ra thế giới".

Cảng Quảng Ninh luôn nỗ lực để hướng tới mô hình phát triển bền vững trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Không chỉ góp phần kiến tạo nên những giá trị thịnh vượng cho kinh tế địa phương mà Chúng tôi còn có những đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của cộng đồng & xã hội.

Luôn kiên định với sứ mệnh mang đến dịch vụ cảng biển, hàng hải & logistics vượt trội. Bằng sự tận tâm và nỗ lực không ngừng Cảng Quảng Ninh luôn hướng đến tính hiệu quả, chất lượng, an toàn và hành động vì lợi ích tốt nhất cho khách hàng, đối tác.

Bằng việc phụng sự cho lợi ích và quyền lợi tối ưu của khách hàng và đối tác mỗi ngày, Cảng Quảng Ninh đang từng bước chinh phục và hiện thực tầm nhìn "Trở thành nhà cung cấp dịch vụ hàng hải và cảng biển hàng đầu tại Việt Nam, châu Á & hướng ra thế giới".

Mang đến dịch vụ cảng biển, hàng hải & logistics vượt trội