Thư mời chào giá: kiểm định cân ô tô và quả tải

Thư mời chào giá: kiểm định cân ô tô và quả tải

Thư mời chào giá: kiểm định cân ô tô và quả tảiChi tiết file đính kèm xem Tại đây
04/09/2020
Thư mời chào giá: Bảo dưỡng và kiểm định cây dầu (4 họng bơm)

Thư mời chào giá: Bảo dưỡng và kiểm định cây dầu (4 họng bơm)

Thư mời chào giá: Bảo dưỡng và kiểm định cây dầu (4 họng bơm)Chi tiết file đính kèm xem Tại đây
07/08/2020
Thư mời chào giá: Thiết kế lập hồ sơ kiểm định đòn gánh cẩu 50 tấn

Thư mời chào giá: Thiết kế lập hồ sơ kiểm định đòn gánh cẩu 50 tấn

Thư mời chào giá: Thiết kế lập hồ sơ kiểm định đòn gánh cẩu 50 tấnChi tiết file đính kèm xem Tại đây
15/07/2020
Thư mời chào giá: Đòn gánh cẩu 50 tấn

Thư mời chào giá: Đòn gánh cẩu 50 tấn

Thư mời chào giá: Đòn gánh cẩu 50 tấnChi tiết file đính kèm xem Tại đây
15/07/2020
Thư mời chào giá: Chào giá thiết bị, vật tư cảng

Thư mời chào giá: Chào giá thiết bị, vật tư cảng

Chi tiết file đính kèm xem Tại đây
08/07/2020
Thư mời chào giá: Sửa chữa 1 họng bơm dầu

Thư mời chào giá: Sửa chữa 1 họng bơm dầu

06/07/2020
Xem thêm