Thư mời chào giá: Sửa chữa hệ thống báo cháy kho và nhà văn phòng Cảng

Thư mời chào giá: Sửa chữa hệ thống báo cháy kho và nhà văn phòng Cảng

18/11/2022
Thư mời chào giá: Khảo sát định kỳ, ra thông báo hàng hải độ sâu 6 điểm neo đậu tầu năm 2022

Thư mời chào giá: Khảo sát định kỳ, ra thông báo hàng hải độ sâu 6 điểm neo đậu tầu năm 2022

18/11/2022
Thư mời chào giá cạnh tranh: Thuê đơn vị đào tạo tập huấn và diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại khu bến cảng Cái Lân năm 2022

Thư mời chào giá cạnh tranh: Thuê đơn vị đào tạo tập huấn và diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại khu bến cảng Cái Lân năm 2022

18/11/2022
Thông báo tuyển dụng tháng 11/ 2022

Thông báo tuyển dụng tháng 11/ 2022

17/11/2022
Thư mời chào giá cạnh tranh: Sửa chữa xy lanh thủy lực gầu ngoạm 10-25m, ngoạm hoa thị, xy lanh chân trống & xy lanh cân bằng cẩu Liebherr LHM 250

Thư mời chào giá cạnh tranh: Sửa chữa xy lanh thủy lực gầu ngoạm 10-25m, ngoạm hoa thị, xy lanh chân trống & xy lanh cân bằng cẩu Liebherr LHM 250

08/11/2022
Thông báo chào giá cạnh tranh: Sửa chữa hệ thống đường ray di chuyển xe con cẩu QC1

Thông báo chào giá cạnh tranh: Sửa chữa hệ thống đường ray di chuyển xe con cẩu QC1

08/11/2022
Xem thêm