Thư mời chào giá: Cáp điện cho cẩu đế 40T số 5

Thư mời chào giá: Cáp điện cho cẩu đế 40T số 5

16/03/2023
Thư mời chào giá: Sửa chữa hệ thống báo cháy kho và nhà văn phòng Cảng

Thư mời chào giá: Sửa chữa hệ thống báo cháy kho và nhà văn phòng Cảng

01/03/2023
Thư mời chào giá: Lắp kính chắn bụi ô thoáng phía Bắc tòa nhà B130

Thư mời chào giá: Lắp kính chắn bụi ô thoáng phía Bắc tòa nhà B130

01/03/2023
Thư mời chào giá: Sửa chữa động cơ cẩu QC

Thư mời chào giá: Sửa chữa động cơ cẩu QC

01/03/2023
Thư mời chào giá: Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ 03 năm tàu Hạ Long 08

Thư mời chào giá: Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ 03 năm tàu Hạ Long 08

25/02/2023
Thư mời chào giá: Chào giá sửa chữa động cơ cẩu QC

Thư mời chào giá: Chào giá sửa chữa động cơ cẩu QC

25/02/2023
Xem thêm