Thư mời chào giá Gói thầu xây lắp: Sửa chữa bãi chứa hàng tại cầu số 7 cảng Cái Lân giai đoạn 1

Thư mời chào giá Gói thầu xây lắp: Sửa chữa bãi chứa hàng tại cầu số 7 cảng Cái Lân giai đoạn 1

Thư mời chào giá Gói thầu xây lắp: Sửa chữa bãi chứa hàng tại cầu số 7 cảng Cái Lân giai đoạn 1 Kính gửi các nhà cung cấp. Hiện tại Cảng Quảng Ninh...
17/03/2022
Thư mời chào giá cạnh tranh: Quan trắc môi trường định kỳ quý (1,2,3,4) năm 2022

Thư mời chào giá cạnh tranh: Quan trắc môi trường định kỳ quý (1,2,3,4) năm 2022

Thư mời chào giá: Quan trắc môi trường định kỳ quý (1,2,3,4) năm 2022 Kính gửi các nhà cung cấp. Hiện tại Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu Chào giá...
08/03/2022
Thư mời chào giá: Sửa chữa hệ thống đường ray di chuyển xe con cẩu QC1

Thư mời chào giá: Sửa chữa hệ thống đường ray di chuyển xe con cẩu QC1

Thư mời chào giá: Sửa chữa hệ thống đường ray di chuyển xe con cẩu QC1 Kính gửi các nhà cung cấp. Hiện tại Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu Sửa chữa...
06/03/2022
Chào giá sửa chữa xy lanh nâng hạ cần cẩu LHM 1300

Chào giá sửa chữa xy lanh nâng hạ cần cẩu LHM 1300

 
25/01/2022
Chào giá cung cấp xy lanh nâng hạ cần cẩu LHM1300

Chào giá cung cấp xy lanh nâng hạ cần cẩu LHM1300

Thư mời chào giá: Chào giá cung cấp xy lanh nâng hạ cần cẩu LHM1300 Kính gửi các nhà cung cấp. Hiện tại Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu Chào giá cung...
25/01/2022
Thông báo chào giá đệm số 32 cầu 7

Thông báo chào giá đệm số 32 cầu 7

Thông báo chào giá cạnh tranh:Cung cấp thân đệm cao su và nắp đặt thay thế đệm tàu số 32 tại cầu bến số 7, xem tại đâyCung cấp nắp đặt
28/08/2021
Xem thêm