Chào hàng cạnh tranh cung cấp 01 gầu ngoạm MRS, 7 cánh, 5m3

Kính gửi các nhà cung cấp dịch vụ

Công ty CP Cảng Quảng Ninh có kế hoạch tổ chức mời chào hàng cạnh tranh theo luật đấu thầu với nội dung như file đính kèm

Công ty CP Cảng Quảng Ninh rất mong nhận được sự hợp tác từ quý công ty.

Chi tiết file đính kèm xem:  Tại đây