Thông báo chào giá: Chào giá mua dầu nhờn để đưa vào thay thế chủng loại mà cảng đang sử dụng (lần 2)

Thông báo chào giá: Chào giá mua dầu nhờn để đưa vào thay thế chủng loại mà cảng đang sử dụng (lần 2)

14/06/2024
Thông báo chào giá: Xục rửa bể dầu

Thông báo chào giá: Xục rửa bể dầu

10/06/2024
Thông báo chào giá: Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ 3 năm tàu HC12 (lần 2)

Thông báo chào giá: Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ 3 năm tàu HC12 (lần 2)

07/06/2024
Thông báo chào giá: Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ 5 năm tàu HG (lần 2)

Thông báo chào giá: Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ 5 năm tàu HG (lần 2)

07/06/2024
Thông báo chào giá: Chào giá mua dầu nhờn để đưa vào thay thế chủng loại mà cảng đang sử dụng

Thông báo chào giá: Chào giá mua dầu nhờn để đưa vào thay thế chủng loại mà cảng đang sử dụng

04/06/2024
Thông báo chào giá: Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ 5 năm tàu HG

Thông báo chào giá: Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ 5 năm tàu HG

27/05/2024
Xem thêm