Thông báo chào giá: Chào bán thanh lý tài sản năm 2023
Thư mời chào giá

Thông báo chào giá: Chào bán thanh lý tài sản năm 2023

Kính gửi: Các Nhà cung cấp
       Hiện nay Cảng Quảng Ninh đề xuất chào giá: Chào bán thanh lý tài sản năm 2024

Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý Nhà cung cấp có đủ năng lực và đã gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh trước 16h00 ngày 03/05/2024.

Chi tiết thông báo đề nghị xem Tại đây.

Xem thêm