Thư mời chào giá: Cáp điện cho cẩu đế 40T số 5
Tin tức

Thư mời chào giá: Cáp điện cho cẩu đế 40T số 5

Thư mời chào giá: Cáp điện cho cẩu đế 40T số 5
Kính gửi: Các nhà cung cấp
Hiện tại Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu cung cấp Cáp điện cho cẩu đế 40T số 5
Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng đề nghị quý công ty, đơn vị có đủ năng lực cung cấp kiểm tra và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh.
Chi tiết file đính kèm Tại đây.
Xem thêm