Thông báo mời thầu cung cấp 02 phễu xả hàng 60m3
Tin tức

Thông báo mời thầu cung cấp 02 phễu xả hàng 60m3

Công ty CP Cảng Quảng Ninh có kế hoạch tổ chức mời thầu theo luật đấu thầu với nội dung như file đính kèm.

Chi tiết file đính kèm xem: Tại đây

Công ty CP Cảng Quảng Ninh rất mong nhận được sự hơp tác từ quý công ty.
Xem thêm