THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH, Hạng mục: Thiết kế Website công ty

Hiện nay, Công ty CP Cảng Quảng Ninh đang có kế hoạch đầu tư thay thế website cũ

Hình thức thực hiện: Chào giá cạnh tranh

Vậy Công ty cP Cảng Quảng Ninh kính mời các nhà cung cấp có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia chào giá cạnh tranh. Nội dung trong file đính kèm

Chi tiết file đính kèm xem:  Tại Đây