Thư mời chào giá
Thư mời chào giá

Thư mời chào giá: Sửa chữa hệ thống đường ray di chuyển xe con cẩu QC1

Thư mời chào giá: Sửa chữa hệ thống đường ray di chuyển xe con cẩu QC1

Kính gửi các nhà cung cấp. Hiện tại Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu Sửa chữa hệ thống đường ray di chuyển xe con cẩu QC1

Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng đề nghị quý công ty, đơn vị có đủ năng lực cung cấp kiểm tra và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Chi tiết file đính kèm xem Tại đây

Xem thêm