Dịch vụ Logistics

Dịch vụ thông quan hàng hóa

Dịch vụ thông quan hàng hóa

Hiểu được những khó khăn mà mỗi khách hàng, đối tác có thể gặp phải khi triển khai nghiệp vụ khai hải quan; Cảng Quảng Ninh với đội ngũ nhân viên có trình độ, nghiệp vụ cao với tinh thần phục vụ tận tâm sẽ xử lý các bước nghiệp vụ thông quan hàng hóa với phương châm: nhanh chóng - an toàn và tuân thủ pháp luật Việt Nam & công ước quốc tế dựa trên sự am hiểu cặn kẽ những quy định & chính sách của chính quyền địa phương.

Dịch vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của Cảng Quảng Ninh cung ứng các nghiệp vụ:

- Thay mặt cho các nhà nhập khẩu và xuất khẩu để thông quan hàng hoá nhanh chóng và hiệu quả.

- Thay mặt cho khách hàng chuẩn bị giấy tờ nhập khẩu - xuất khẩu theo quy định của hải quan và luật pháp sở tại.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn hàng hoá, thuế và mức thuế suất, hàng hóa hạn chế xuất nhập khẩu, tỷ giá, các loại hình thủ tục hải quan, thư tín dụng, yêu cầu bảo hiểm, vận chuyển nội địa và quốc tế và quy định giao thông vận tải và thuế quan…

- Thay mặt khách hàng thanh toán các khoản thuế, lưu kho, các chi phí khác để giải phóng hàng hóa.

Đặc biệt, Cảng Quảng Ninh cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục thông quan cho hàng nông sản nhập khẩu, các quy trình kiểm dịch thực vật, động vật,…  và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho đa dạng các mặt hàng khác: dăm gỗ, sắt thép phế liệu, viên gỗ nén, quặng, than v.v…