Dịch vụ Logistics

Dịch vụ Kiểm dịch

Dịch vụ Kiểm dịch

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, đối tác khi sử dụng các dịch vụ hàng hải tại Cảng Quảng Ninh, chúng tôi đồng thời cung cấp dịch vụ kiểm dịch hàng hoá dựa trên nhu cầu và đặc thù riêng của từng tàu hàng.

Bằng cách này, Cảng Quảng Ninh sẽ đại diện cho chủ hàng thực hiện các thủ tục đăng ký kiểm định theo đúng trình tự và quy định hiện hành của địa phương & luật pháp. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Cảng sẽ thực hiện các nghiệp vụ: kê khai, lấy mẫu hàng hoá (động vật, thực vật), tập hợp và/hoặc bổ sung các chứng từ có liên quan theo từng quy định cụ thể của cơ quan kiểm dịch có thẩm quyền.