THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CÔNG TRÌNH: Cải tạo tiền sảnh và một số hạng mục khu văn phòng 6 tầng- Cty CP Cảng Quảng Ninh.

Thông tin chi tiết xem tại đây: