Thư mời chào giá: Xe xúc lật Liu Gong
Tin tức

Thư mời chào giá: Xe xúc lật Liu Gong

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Hiện tại Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu Chào giá Xe xúc lật Liu Gong.

Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng đề nghị quý công ty, đơn vị có đủ năng lực cung cấp kiểm tra và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Chi tiết file đính kèm Tại đây.

Xem thêm