Thư mời chào giá gói thầu tư vấn: Thẩm tra hồ sơ Báo cáo KTKT công trình Sửa chữa, bảo trì cầu 1 và cầu Tạm- Khu bến Cảng Cái Lân sau kiểm định định kỳ năm 2022
Tin tức

Thư mời chào giá gói thầu tư vấn: Thẩm tra hồ sơ Báo cáo KTKT công trình Sửa chữa, bảo trì cầu 1 và cầu Tạm- Khu bến Cảng Cái Lân sau kiểm định định kỳ năm 2022

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ
Để tìm kiếm thêm các đơn vị thực hiện gói thầu tư vấn: Thẩm tra hồ sơ Báo cáo KTKT công trình Sửa chữa, bảo trì cầu 1 và cầu Tạm- Khu bến Cảng Cái Lân sau kiểm định định kỳ năm 2022. Cảng Quảng Ninh trân trọng đề nghị quý công ty, đơn vị có đủ năng lực cung cấp kiểm tra và gửi chào giá về cho Công ty.
Chi tiết file đính kèm Tại đây.
Xem thêm