Thư mời chào giá: Đại tu 2 xe đầu kéo Ottawa
Tin tức

Thư mời chào giá: Đại tu 2 xe đầu kéo Ottawa

Thư mời chào giá: Đại tu 2 xe đầu kéo Ottawa
Kính gửi: Các nhà cung cấp
Hiện tại Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu Đại tu 2 xe đầu kéo Ottawa
Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý công ty, đơn vị có đủ năng lực cung cấp khảo sát và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh.
Chi tiết file đính kèm Tại đây.

 

Xem thêm