THÔNG BÁO MỜI THẦU (lần 2)

Kính gửi các nhà cung cấp dịch vụ

Công ty CP  Cảng Quảng Ninh có kế hoạch tổ chức mời thầu theo luật đấu thầu: “Sửa chữa nâng cấp cẩu Liebher LHM 1300″

Vậy Công ty Cổ Phần Cảng Quảng Ninh rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty

Chi tiết file đính kèm xem: Tại đây