THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH. Công trình: Thí nghiệm hệ thống điện công ty CP Cảng Quảng Ninh 2018

Kính gửi các nhà cung cấp dịch vụ.

Hiện nay công ty CP Cảng Quảng Ninh đang có kế hoạch thí nghiệm định kỳ hệ thống điện năm 2018

Vậy công ty CP Cảng Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các công ty tham gia chào giá

Chi tiết file đính kèm xem: Tại đây