Tin tức
Tin tức

Thông báo chào giá cạnh tranh.

Kính gứi: Quý Công ty liên quan.

Công ty CP Cảng Quảng Ninh đang có kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ quý ( 1, 2, 3, 4 ) năm 2019, tại khu bến cảng Cái Lân.

Thông tin chi tiết xem tại đây:
Xem thêm