Chào hàng cạnh tranh cung cấp 02 xe xúc lật Trung Quốc XGMA 953H

Kính gửi các nhà cung cấp dịch vụ

Công ty CP Cảng Quảng Ninh mời quý công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá dịch vụ.

Chi tiết file đính kèm xem: Tại đây