Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 và và tổng kết công tác công đoàn năm 2022
Tin tức - sự kiện

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 và và tổng kết công tác công đoàn năm 2022

Ngày 15/02/2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã trang trọng tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị, có ông Đỗ Ngọc Khanh - Chủ tịch HĐQT, cùng các thành viên HĐQT, BKS, BĐH, đại diện các tổ chức, đoàn thể và đại biểu đại diện cho gần 700 cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.


Toàn cảnh Hội nghị đại biểu NLĐ năm 2023

 

Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023 là diễn đàn dân chủ trực tiếp để người sử dụng lao động báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành năm 2022, định hướng kế hoạch công tác năm 2023, đồng thời đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng lao động, các thỏa ước lao động tập thể, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động (NLĐ). Hội nghị cũng nhằm thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, ý chí cao từ Ban Lãnh đạo đến cán bộ và NLĐ trong toàn công ty quyết tâm, đồng lòng, xây dựng công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh năm 2023 với phương châm“Đổi mới - Sáng tạo - Quyết liệt - An toàn - Hiệu quả”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh, không khí thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm ngày thành lập Tập đoàn T&T ( 1993 - 2023) và Đại hội Công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Cảng Quảng Ninh đối diện với những khó khăn thách thức bởi đại dịch covid19, chiến tranh Nga và Ukraina, biến động nhiên liệu, giá cả lạm phát,… Nhưng, bằng với sự quyết tâm lớn lao chung sức đồng lòng, đoàn kết của CBCNV, sự chỉ đạo sát sao, sẵn sàng đồng hành của HĐQT, BĐH, BKS và đặc biệt sự đồng hành, ủng hộ to lớn từ các Quý khách hàng, đối tác đã góp phần đưa cảng Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều vượt so với cùng kỳ năm 2021 và kế hoạch năm 2022, đồng thời xác lập các kỷ lục về sản lượng hàng hóa xếp dỡ, doanh, thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động trong 45 năm qua.


Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị ĐBNLĐ năm 2023

 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Mạnh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, đã báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023


Ông Nguyễn Văn Mạnh - TV HĐQT kiêm PTGĐ báo cáo tại Hội nghị

 

Bà Đồng Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết phòng trào CNVLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022 và kế hoạch năm 2023


Bà Đồng Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn báo cáo tại Hội nghị

 

Ông Quách Đình Phú - Phó Tổng giám đốc báo cáo kiểm điểm thỏa ước lao động tập thể.

Ông Quách Đình Phú - Phó Tổng giám đốc báo cáo tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe phần trình bày tham luận của đại diện một số phòng nghiệp vụ và xí nghiệp. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Hoàng Trọng Tùng - Tổng Giám đốc đã giải đáp tất cả các ý kiến, kiến nghị của đại biểu.

 

 

Ông Hoàng Trọng Tùng -  Tổng Giám đốc trả lời giải đáp các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đỗ Ngọc Khanh - Chủ tịch HĐQT thay mặt Tập đoàn T&T, HĐQT, BĐH đã đánh giá cao sự phối hợp giữa của Công đoàn và chuyên môn công ty tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động định kỳ hàng năm. Nhận định Cảng Quảng Ninh là một trong những đơn vị dẫn đầu trong hệ sinh thái của Tập đoàn T&T cả về hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện chế độ đối với NLĐ; ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Quảng Ninh đã đạt được trong năm 2022 cũng như định hướng về những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 2023 và các năm tiếp theo, đồng thời đề nghị Ban Lãnh đạo và Công đoàn công ty phải luôn quan tâm để đảm bảo các quyền lợi tối đa cho NLĐ, đáp ứng cam kết giữa NLĐ và người sử dụng lao động.

 

Ông Đỗ Ngọc Khanh - Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị ĐBNLĐ công ty CP Cảng Quảng Ninh năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Xem thêm