Thư mời chào giá (Lần II): Chào giá bán tài sản cố định, công cụ dụng cụ
Thư mời chào giá

Thư mời chào giá (Lần II): Chào giá bán tài sản cố định, công cụ dụng cụ

Thư mời chào giá (Lần II): Chào giá bán tài sản cố định, công cụ dụng cụ 

Kính gửi các nhà cung cấp. Hiện tại Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu Chào giá bán tài sản cố định, công cụ dụng cụ 

Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng đề nghị quý công ty, đơn vị có đủ năng lực cung cấp kiểm tra và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Chi tiết file đính kèm xem Tại đây

Xem thêm