Thư mời chào giá
Thư mời chào giá

Thư mời chào giá Gói thầu xây lắp: Sửa chữa bãi chứa hàng tại cầu số 7 cảng Cái Lân giai đoạn 1

Thư mời chào giá Gói thầu xây lắp: Sửa chữa bãi chứa hàng tại cầu số 7 cảng Cái Lân giai đoạn 1

Kính gửi các nhà cung cấp. Hiện tại Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu Chào giá Sửa chữa bãi chứa hàng tại cầu số 7 cảng Cái Lân giai đoạn 1

Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng đề nghị quý công ty, đơn vị có đủ năng lực cung cấp kiểm tra và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Chi tiết file đính kèm xem Tại đây

Hồ sơ yêu cầu chào giá cạnh tranh xem Tại đây

Xem thêm