Thư mời chào giá cạnh tranh: Thẩm tra hồ sơ báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa, bảo trì cầu 1 và cầu tạm - khu bến cảng Cái Lân sau kiểm định định kỳ năm 2022 (lần 2)
Thư mời chào giá

Thư mời chào giá cạnh tranh: Thẩm tra hồ sơ báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa, bảo trì cầu 1 và cầu tạm - khu bến cảng Cái Lân sau kiểm định định kỳ năm 2022 (lần 2)

Thư mời chào giá cạnh tranh: Gói thầu tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa, bảo trì cầu 1 và cầu tạm - khu bến cảng Cái Lân sau kiểm định định kỳ năm 2022 (lần 2)

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Hiện tại Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa, bảo trì cầu 1 và cầu tạm - khu bến cảng Cái Lân sau kiểm định định kỳ năm 2022 (lần 2)

Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng đề nghị quý công ty, đơn vị có đủ năng lực cung cấp kiểm tra và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Chi tiết file đính kèm Tại đây.

Xem thêm