Thư mời chào giá cạnh tranh: Quan trắc môi trường định kỳ quý (1,2,3,4) năm 2022
Thư mời chào giá

Thư mời chào giá cạnh tranh: Quan trắc môi trường định kỳ quý (1,2,3,4) năm 2022

Thư mời chào giá: Quan trắc môi trường định kỳ quý (1,2,3,4) năm 2022

Kính gửi các nhà cung cấp. Hiện tại Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu Chào giá Quan trắc môi trường định kỳ quý (1,2,3,4) năm 2022

Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng đề nghị quý công ty, đơn vị có đủ năng lực cung cấp kiểm tra và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Chi tiết file đính kèm xem Tại đây

Xem thêm