Thông báo mời chào giá: Sửa chữa đại tu xe cuốc đào 2 (lần 3)
Thư mời chào giá

Thông báo mời chào giá: Sửa chữa đại tu xe cuốc đào 2 (lần 3)

Kính gửi: Các Nhà cung cấp
       Hiện nay Cảng Quảng Ninh có nhu cầu chào giá: Sửa chữa đại tu xe cuốc đào số 2 (nhãn biệu Nobas - UB30)

       Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý Nhà cung cấp có đủ năng lực và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh trước 16h00 ngày 18/09/2023.

Chi tiết thông báo chào giá cạnh tranh xem Tại đây.

Xem thêm