Thông báo mời chào giá: Sửa chữa đại tu xe cuốc đào 12 (lần 2)
Thư mời chào giá

Thông báo mời chào giá: Sửa chữa đại tu xe cuốc đào 12 (lần 2)

Kính gửi: Các Nhà cung cấp
       Hiện nay Cảng Quảng Ninh có nhu cầu chào giá: Sửa chữa đại tu xe cuốc đào số 12 (nhãn hiệu 200Lc 8MO)

       Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý Nhà cung cấp có đủ năng lực và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh trước 16h00 ngày 18/09/2023.

Chi tiết thông báo chào giá cạnh tranh xem Tại đây.

Xem thêm