Thông báo mời chào giá: Két nước làm mát cẩu Liebherr 250 (lần 3)
Thư mời chào giá

Thông báo mời chào giá: Két nước làm mát cẩu Liebherr 250 (lần 3)

Kính gửi: Các Nhà cung cấp
       Hiện nay Cảng Quảng Ninh có nhu cầu chào giá:Két nước làm mát cẩu Liebherr 250

       Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý Nhà cung cấp có đủ năng lực và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh hạn đến ngày 28/09/2023.

Chi tiết thông báo chào giá cạnh tranh xem Tại đây.

Danh sách các công ty đã gửi chào giá xem Tại đây.

Xem thêm