Thông báo chào giá: Xục rửa bể dầu
Thư mời chào giá

Thông báo chào giá: Xục rửa bể dầu

Kính gửi: Các Nhà cung cấp
       Hiện nay Cảng Quảng Ninh có nhu cầu chào giá: Xục rửa bể dầu

       Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý Nhà cung cấp có đủ năng lực và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh hạn chậm nhất 16h00 ngày 14/06/2024.

Chi tiết thông báo chào giá cạnh tranh xem Tại đây.

Xem thêm