Thông báo chào giá: Kiểm định cân Ô tô và quả tải năm 2024
Thư mời chào giá

Thông báo chào giá: Kiểm định cân Ô tô và quả tải năm 2024

Kính gửi: Các Nhà cung cấp
       Hiện nay Cảng Quảng Ninh có nhu cầu chào giá: Kiểm định cân Ô tô và quả tải năm 2024

       Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý Nhà cung cấp có đủ năng lực và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh hạn chậm nhất 16h00 ngày 16/05/2024.

Chi tiết thông báo chào giá cạnh tranh xem Tại đây.

Xem thêm