Thông báo chào giá: Chào giá mua dầu nhờn để đưa vào thay thế chủng loại mà cảng đang sử dụng
Thư mời chào giá

Thông báo chào giá: Chào giá mua dầu nhờn để đưa vào thay thế chủng loại mà cảng đang sử dụng

Kính gửi: Các Nhà cung cấp
       Hiện nay Cảng Quảng Ninh có nhu cầu chào giá: Chào giá mua dầu nhờn để đưa vào thay thế chủng loại mà cảng đang sử dụng.

       Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý Nhà cung cấp có đủ năng lực và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh hạn chậm nhất 16h00 ngày 12/06/2024.

Chi tiết thông báo chào giá cạnh tranh xem Tại đây.

Xem thêm