Thông báo chào giá: Chào giá cung cấp hệ thống mạng Wifi phủ sóng cầu 1,5,6,7
Thư mời chào giá

Thông báo chào giá: Chào giá cung cấp hệ thống mạng Wifi phủ sóng cầu 1,5,6,7

Kính gửi: Các Nhà cung cấp
       Hiện nay Cảng Quảng Ninh có nhu cầu chào giá: Chào giá cung cấp hệ thống mạng Wifi phủ sóng cầu 1,5,6,7

       Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý Nhà cung cấp có đủ năng lực và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh hạn chậm nhất 16h00 ngày 09/05/2024.

Chi tiết thông báo chào giá cạnh tranh xem Tại đây.

Xem thêm