Tuyển dụng
Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 02/ 2023

Ứng tuyển

Thông báo tuyển dụng:

1. Kỹ sư tự động hoá: 02 người

2. Sửa chữa điện thiết bị: 01 người

3. Máy trưởng tàu biển ( công suất máy 750kW-3000kW): 01 người

Chi tiết file đính kèm xem Tại đây

Xem thêm