Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý
News

Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý

Trong xu thế hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển theo hướng bền vững, bên cạnh việc kinh doanh hiệu quả thì cần phải có định hướng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ quản lý cấp trung. Một trong những phương thức để doanh nghiệp có thể làm được điều đó chính là việc cần nhận thức đúng đắn và tìm ra những giải pháp nâng cao năng lực quản trị cạnh tranh của từng cá nhân.  

Trong hai ngày 26 và 27/11/2022, Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã tổ chức Khóa đào tạo: Nâng cao năng lực quản trị” dành cho đối tượng là cán bộ quản lý từ phó trưởng đơn vị trở lên và cá nhân có tiềm năng để phát triển cán bộ nguồn kế cận tại các đơn vị trong Cảng. Các học viên tham gia sẽ được Thạc sỹ Đỗ Thị Yến - giảng viên cao cấp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI), truyền đạt một số nội dung liên quan đến nâng cao năng lực quản trị bao gồm các nhóm kỹ năng mềm trong quản lý chuyên nghiệp, xây dựng và quản lý nhóm hiệu quả, Hoạch định chiến lược và ra quyết định, tạo ảnh hưởng và động lực cho nhân viên. Mục đích của khóa đào tạo là trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với người làm công tác lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.  

Xem thêm