Nhân sự

Tại Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, cán bộ công nhân viên được trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc, công nghệ thông tin, bảo hộ lao động để phục vụ công việc một cách tốt nhất. Hàng năm, cán bộ công nhân viên của Cảng đều được tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ, bảo hộ lao động, an ninh, môi trường. Từ đó giúp khai thác và sử dụng tốt các hệ thống phần mềm quản lý, như: phần mềm quản lý hàng container chuyên dụng, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương…