Nhân sự

Tại Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, cán bộ công nhân viên được trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc, công nghệ thông tin, bảo hộ lao động để phục vụ công việc một cách tốt nhất. Hàng năm, cán bộ công nhân viên của Cảng đều được tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ, bảo hộ lao động, an ninh, môi trường. Từ đó giúp khai thác và sử dụng tốt các hệ thống phần mềm quản lý như: phần mềm quản lý hàng container chuyên dụng, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương…

 

Đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của Cảng Quảng Ninh là kết hợp giữa kinh nghiệm hơn 40 năm khai thác cảng biển, tài năng, kiến thức và nhiệt huyết với công việc. Chúng tôi tin rằng nguồn nhân lực là nhân tố chính để phát triển và ngày càng nâng cao quy mô, chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng .