Hệ thống an ninh

Luôn mang đến sự an toàn & tin cậy cho mọi khách hàng & đối tác

Luôn mang đến sự an toàn & tin cậy cho mọi khách hàng & đối tác

Nhằm phục vụ công tác giám sát, quản lý toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác an ninh hàng hóa, tài sản và con người, năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát bao phủ hầu hết các hiện trường triển khai hoạt động vận hành tại Cảng.

Ngoài ra, Cảng còn được chia sẻ toàn bộ hệ thống camera giám sát khu vực kho, bãi, cảng do Cơ quan Hải quan trang bị từ khi xây dựng Cảng.

Với hệ thống hỗ trợ giám sát an ninh hiện nay đã giúp công tác kiểm soát hàng hóa ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần làm giảm tỷ lệ hao hụt hàng hóa giao nhận qua Cảng Quảng Ninh trong 3 năm gần đây.