Đội ngũ lãnh đạo

 

 

STTTênChức vụThông tin liên hệ
1Ông Đỗ Ngọc KhanhChủ Tịch HĐQT
2Ông Bùi Quang ĐạoTV HĐQT, TGĐbuiquangdao@quangninhport.com.vn
3Ông Đinh Anh TuấnP.TGĐ Kinh Doanhdinhanhtuan@quangninhport.com.vn
4Ông Hoàng Trọng TùngP.TGĐ Sản Xuấthoangtrongtung@quangninhport.com.vn
5Ông Quách Đình PhúP.TGĐ Kỹ Thuậtquachdinhphu@quangninhport.com.vn