Dịch vụ đại lý tàu biển

Dịch vụ đại lý tàu biển

Dịch vụ đại lý tàu biển

Với lợi thế vừa là đơn vị khai thác tàu vừa làm dịch vụ đại lý, hơn ai hết Cảng Quảng Ninh hiểu rõ nhu cầu của các chủ tàu và có thể tư vấn giúp họ những tác nghiệp tối ưu để giảm chi phí.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đại lý chuyên nghiệp cho các tàu hàng rời và hàng bách hóa đồng thời có quan hệ chặt chẽ với các nhà sản xuất, các công ty thương mại lớn trong nước chuyên về xuất nhập khẩu nông sản, phân bón, than, cũng như các Công ty vận tải biển.

  

Các dịch vụ đại lý tàu biển mà chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng:

- Thông báo về tình trạng luồng lạch, cầu bến, năng lực giải phóng tàu, dự tính cảng phí cho người ủy thác trước khi tàu đến

- Thu xếp các thủ tục  cho tàu ra vào cảng biển, thu xếp hoa tiêu, cầu bến, bố trí tác nghiệp xếp dỡ hàng hóa, sử lý các tình huống phát sinh với các bên hữu quan và nhà chức trách địa phương.

- Thu xếp dịch vụ cung ứng nước ngọt, phụ tùng vật tư , hải đồ và ấn phẩm  hàng hải, giám định hàng hải, sửa chữa tàu với chi phí hợp lý, cạnh tranh.

- Lập báo cáo tàu rời, quyết toán cảng phí, thu nhập chứng từ và thanh toán các khoản phí theo ủy quyền của người ủy thác.

- Các nghiệp vụ môi giới thuê tàu và tư vấn thông tin

- Thu xếp hộ chiếu, thị thực, dịch vụ y tế, thay đổi và hồi hương thuyền viên, các dịch vụ đại lý bảo vệ quyền lợi chủ tàu khác.

- Giải quyết các tranh chấp hàng hải, thu xếp cứu hộ hàng hải và tham gia xử lý tai nạn hàng hải.

- Dịch vụ sửa chữa tàu biển