Cơ cấu tổ chức

Đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của Cảng Quảng Ninh là kết hợp giữa kinh nghiệm hơn 40 năm khai thác cảng biển, tài năng, kiến thức và nhiệt huyết với công việc. Chúng tôi tin rằng nguồn nhân lực là nhân tố chính để phát triển và ngày càng nâng cao quy mô, chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH