Port operation business

Warehousing and Add-on Services

Warehousing and Add-on Services

WAREHOUSE

Quang Ninh Port is currently operating a system of 7 warehouses with a total area of 27,080 m2 with a capacity of up to 100,000 tons of goods, of which CFS has an area of 26,000 m2.

With the operation of 5 berths at the same time, Quang Ninh Port is operating 6 cargo yards with a total area of about 142,000 m2. Including general cargo yards with an average capacity of 4 tons/m2 and specialized container yards (refrigerated containers and normal containers with a maximum size of 40 feet). The maximum output of goods in and out of the yard is about 490,000 tons.

DỊCH VỤ GIA TĂNG

Dịch vụ cân

Cảng Quảng Ninh đang vận hành hệ thống 7 điểm cân có tải trọng từ 80 tấn đến 120 tấn có thể đáp ứng đa dạng các loại phương tiện vận tải như xe container, đầu kéo, xe ben, tải nhỏ... đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu làm hàng và mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và đối tác.

Dịch vụ kèm theo kho bãi

Cảng Quảng Ninh sở hữu các trang thiết bị tân tiến và đội ngũ vận hành chuyên nghiệp đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ đi kèm cho hoạt động lưu kho, xuất nhập hàng hoá của khách hàng và đối tác.