Chào giá bán phế liệu, xử lý chất thải nguy hại 2021

Thông báo chào giá bán phế liệu, xử lý chất thải nguy hại.

- Ngày đăng: 01/11/2021

- Ngày hết hạn: 10/11/2021

Chi tiết file đính kèm xem Tại đây